• Welcome to Religious Forums, a friendly forum to discuss all religions in a friendly surrounding.

  Your voice is missing! You will need to register to get access to the following site features:
  • Reply to discussions and create your own threads.
  • Our modern chat room. No add-ons or extensions required, just login and start chatting!
  • Access to private conversations with other members.

  We hope to see you as a part of our community soon!

Thea
Reaction score
163

Profile posts Latest activity Postings About

 • Jij schreef: Ik ben in 1980 voor 3 maanden in Poona geweest. En daarna wist ik zeker dat ik geen interesse heb in guru’s en voel me zo nog steeds.

  Wist je dat Bhagwan adviseert God in jezelf te volgen ipv Bhagwan in Poona?

  Dat leert Sai Baba ook.
  • Like
  Reactions: Thea
  stvdv
  stvdv
  Cobie: Intuition = inner tuition

  Leuke...bedankt, deze is nieuw voor mij
  • Like
  Reactions: Thea
  stvdv
  stvdv
  Jij ook welterusten...sweet dreams
  • Like
  Reactions: Thea
  stvdv
  stvdv
  Oh, die had ik ergens anders gepland, nou ja...jij slaapt toch al denk ik
  • Like
  Reactions: Thea
  Jij schreef dit:
  Het lijkt me wel fijn zo te weten waar je bij hoort.

  Ik heb niet het gevoel dat ik ergens bij hoor. Sai Baba gaf me een huisje in de middle of nowhere. Geen auto, dus ik ben al 15jr helemaal alleen (niet eenzaam)

  Maar ik voel Sai Baba continue bij mij, hij en mijn geweten komen steeds dichter bij elkaar (hij de perfectie, die mij begeleid naar mijn doel)
  In life we are as one, we can all live as Brothers and Sisters, creating a bond that cannot be undone!

  I have enjoyed your posts Cobie, Regards Tony
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top